«Ազգ-Բանակ» Հայեցակարգը` Որպէս Հայութեան Ողջ Հատուածի Նոր Համազգային Զօրաշարժի Հնարաւորութիւն

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեանի ելոյթը` Հայաստան-սփիւռք համահայկական 6-րդ համաժողովի ժամանակ:

Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի` որպէս մէկ միասնական հայութեան ամբողջացումը` ի խնդիր հայութեան ճակատագրում բոլոր հայերի մասնակցութեան ապահովման, եղել եւ մնում է համահայկական նշանակութիւն ունեցող թիւ մէկ առաջնահերթութիւնը: Համայն հայութեան այդպիսի ամբողջացում հնարաւոր է առաջացնել` ունենալով համազգային տարողութիւն ունեցող խնդիրների միասնական օրակարգ, ընդհանրական կամքի ձեւաւորման եւ արտայայտման յստակ ձեւաչափ եւ դրանք կեանքի կոչելու գործելադաշտ ու գործիքակազմ:

Այս հիմնախնդրի լուծմամբ է պայմանաւորուած մեր ազգային ինքնութեան պահպանումը, անկախ պետականութեան ամրապնդումը եւ սերունդների ապագան:

Հայութեան կազմակերպուած միասնականութիւնն է այն անսպառ ուժի աղբիւրը, որն ապահովելու է մեր լինելիութիւնը եւ թոյլ է տալու դիմագրաւել բոլոր տեսակի մարտահրաւէրներին եւ պաշտպանել մեր իրաւունքները:

«Ազգ-բանակ» նախաձեռնութիւնը հէնց այն գաղափարն է, որը բխում է մեր ազգի լինելիութեան ապահովման կենսական անհրաժեշտութիւնից եւ կոչուած է երաշխաւորել նրա մշտական պաշտպանութիւնը:

Այդպիսի առաքելութիւնն ինքնին «ազգ-բանակ» նախաձեռնութեանը հաղորդում է համահայկական բնոյթ եւ օժտում նրան հայութեան բոլոր հատուածները զօրաշարժի ենթարկելու դերակատարութեամբ: Նկատի ունենալով բանակաշինութեան եւ պաշտպանութեան խնդիրների հետ կապուած ժամանակակից պահանջներն ու դրանց համալիր բնոյթը` այդպիսի համընդհանուր զօրաշարժը իր հերթին ենթադրում է ո՛չ միայն մարդուժի, այլեւ ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական եւ այլ միջոցների մէկտեղում եւ նպատակաուղղուած օգտագործում:

Հետեւաբար, «ազգ-բանակ» հայեցակարգի գործադրումը ո՛չ միայն հիմքն է Հայաստան-Արցախ միասնական պաշտպանական համակարգի, այլեւ կոչուած է երաշխաւորելու մեր երկրի ընդհանուր զարգացումն ու առաջընթացը` չզիջելով մեր համազգային շահերն ու նպատակները:

Ներկայ փուլում «ազգ-բանակ» գաղափարին միս ու արիւն տալու համար անհրաժեշտ է մշակել եւ ամբողջացնել այդ գաղափարի հայեցակարգը, որից կը բխի գործողութիւնների համալիր ծրագիրը:

Այդպիսի հայեցակարգը, ուրուագծելով համընդհանուր զօրաշարժի բովանդակութիւնն ու ձեւերը, պէտք է պարունակի հետեւեալ խնդիրների պարզաբանումը`

Ա. Անհրաժեշտութիւնը
Բ. Նպատակը
Գ. Հայեցակարգի սկզբունքային բաղադրիչները
Դ. Առանցքային խնդիրները
Ե. Հնարաւորութիւններն ու ներուժը

Ա. Անհրաժեշտութիւն

Թուրք-ազրպէյճանական տանդեմի ձեւաւորած թշնամական միջավայրում մշտական սպառնալիքների եւ ազգի` որպէս մէկ ամբողջութեան վտանգուածութեան իրողութիւնը

Բ. Նպատակը

«Ուզում ես խաղաղութիւն, պատրաստուիր պատերազմի» սկզբունքի գործնականացումը, ժողովրդի անվտանգութեան ու պետութեան արժանապատիւ գոյատեւման ապահովումը

Գ. Հայեցակարգի Սկզբունքային Բաղադրիչները

ա. պաշտպանութիւն` ռազմական նոր ուսմունքի ընդունում, ինչը պէտք է բխի պատերազմ հասկացութեան ժամանակակից մեկնաբանութիւնից, միաւորի եւ ամբողջացնի գաղափարական, ռազմական-արհեստագիտական կազմակերպչական, զօրաշարժի եւ ռազմաարդիւնաբերական բաղադրիչները

բ. տնտեսութիւն` ուղղուած տնտեսութեան պատրաստմանը պատերազմին` ինքնաբաւութեան մակարդակի բարձրացմամբ եւ ռազմավարական պաշարների ձեւաւորմամբ

գ. ընկերային քաղաքականութիւն` ուղղուած զինծառայողների ընկերային երաշխիքների ապահովմանն ու ներազգային համերաշխութեան ձեւաւորմանը

դ. գաղափարական, ռազմաքաղաքական դաստիարակութիւն եւ կրթութիւն` ուղղուած հայրենասիրութեան եւ ժամանակակից չափանիշներով ռազմագիտական բարձր պատրաստութեան ապահովմանը

ե. բանակային ծառայութեան գործում սփիւռքահայերի ներգրաւման հնարաւորութիւնների ստեղծում

զ. բանակի բարեկարգում` ուղղուած թիկունքի եւ ճակատի ներդաշնակ համադրմանը

Դ. Առանցքային Խնդիրները

Ներքին եւ արտաքին կեանքի բոլոր հիմնական ոլորտներում ազգային անվտանգութեան անհրաժեշտ մակարդակի ապահովմանը ծառայող բանակաշինութեան համալիր ծրագրի իրականացում

Այդպիսի ծրագրի արդիւնք պէտք է լինի այն, որ բոլորը խաղաղ պայմաններում ընդգրկուած են բանակաշինութեան գործի մէջ, պատերազմի ժամանակ` պաշտպանութեան:

Ըստ այդմ` ծրագիրը պէտք է նպաստի ազգային-պետական բազմաշերտ խնդիրների լուծմանը` արժեհամակարգի առողջացմանը, ներհասարակական համերաշխութեան ամրապնդմանը, ընդհանուր նպատակների շուրջ հայութեան կազմակերպմանը, երկրի ինքնաբաւութեան ընդհանուր մակարդակի բարձրացմանը, արհեստագիտական առաջընթացի խթանմանը, ռազմաարդիւնաբերական համալիրի «լոքոմոթիվ» դերակատարութեամբ տնտեսութեան արագընթաց զարգացմանը:

– Տարածքային եւ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում առաջնագծում գտնուող սահմանամերձ գիւղերին ռազմական խարիսխների օրինակով տրամադրել սահմանապահ գիւղերի կարգավիճակ, միւս համայնքների համար մշակել առանձին ծրագրեր բանակի օժանդակութեան:

Ե. Հնարաւորութիւններն Ու Ներուժը

– բանակի նկատմամբ հասարակութեան բարձր վստահութիւնը, մանաւանդ ապրիլեան պատերազմի արձանագրած համազգային վերելքը

– վերոնշեալ խնդիրների լուծման անհրաժեշտութեան գիտակցումը եւ դրանց իրականացման համար ոչ այնքան նիւթական միջոցների պակասը, որքան քաղաքական կամքի առկայութիւնը եւ թափանցիկ ու վստահելի գործընթացների ապահովումը

– մեր եւ միջազգային յաջողուած փորձը:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.