Ալոյեան Պիտի Բողոքէ Լոզանի Դատարանին Տուած Որոշումին Դէմ


micha-aloyan_122916

Ռուսիան ներկայացնող կռփամարտիկ Միշա Ալոյեան կը պատրաստուի բողոք ներկայացնելու Լոզանի դատարանին տուած որոշումին դէմ:

Արգիլեալ խթանիչ դեղեր գործածած ըլլալուն համար Ալոյեան զրկուած էր Ողիմպիական խաղերուն տիրացած իր արծաթ մետալէն:

Այդ բողոքը շատ հաւանաբար ներկայացուի յունուար 2017-ի առաջին քանի մը օրերուն ընթացքին:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.