Լոյս տեսաւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան 125-ամեակին նուիրուած «Հորիզոն»ի բացառիկը


Նոյեմբեր 11-ին լոյս տեսաւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան 125-ամեակին նուիրուած «Հորիզոնօի  յատուկ յաւելուած-բացառիկը: Ստորեւ կը ներկայացնենք բովանդակութիւնը:

Բացառիկը կարելի է կարդալ այստեղ PDF տարբերակով

http://www.horizonweekly.ca/upload_files/files/1447263907.7458.pdf

Խմբագրական, էջ 2

Հ.Յ.Դաշնակցութեան Հիմնադիր երրորդու-թիւնը, էջ 3

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՒՈՐՈՒՄ, էջ 4
Հ.Յ.Դաշնակցութեան 125-ամեայ գործու-նէութիւնը տասնամեակներով, էջ 6

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան դերը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան խորհրդարանի եւ կառավարութեան ձեւաւորման գործում, էջ 11ՀԱՄՕ ԿԱՐԷՆԻ ՍՈՒՔԻԱՍԵԱՆ

Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 1988-94 ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐԻՆ, էջ 15ԱՇՈՏ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը որպէս կուսակցութիւն, կամ՝ 21-րդ դարու մեծ մարտահրաւէրը 125-ամեայ կազմակերպութեան, էջ 35Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

ԽՈՀԵՐ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 125-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ, էջ 43ՎԻԳԷՆ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Յաջորդական մարտահրաւէրները.«Միանանք յանուն սուրբ գործի», էջ 49 ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ         
Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը Գանատայի մէջ, Պատմական համառօտ ակնարկ, էջ 51

Հ. Յ. Դաշնակցութեան Գանատայի շրջանի կոմիտէութիւնները, էջ 57


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.