Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած կայքէջ իսրայէլի մէջ


Հայոց   Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի Երուսաղէմի   յանձնախումբը,   կայքէջի մը նախագիծը նախաձեռնեց:   Հայ ժողովուրդի Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած կայքին նպատակն է ՝ իսրայէլացի ընթերցողին ծանօթացնել 20-րդ դարու ողբերգութիւնը:

Երկլեզու ՝ ռուսերէն, եբրայերէն կայքին հեղինակները յոյս ունին, որ Իսրայէլի բնակչութեան եւ երկրի ակադեմիայի, մտաւորականութեան   հետ համագործակցաբար կատարուող աշխատանքը պիտի ազդէ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին   իսրայէլեան կառավարութեան կեցուածքին վրայ:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.