Թրքական «Էրճիէս» Համալսարանը 4 Հայագէտ Շրջանաւարտ Կու Տայ


ԱՆԳԱՐԱ.- Կեսարիա գտնուող «Էրճիէս» համալսարանի Հայոց լեզուի եւ գրականութեան բաժինը այս տարի տուած է չորս շրջանաւարտ:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.