Ազատագրուած Քեսապը եռամսեայ արհաւիրքէն ետք… լուսանկարներով

\n

 

\n

 

\n

Ստորեւ ներկայացուած լուսանկարները ցոյց կու տան թէ ինչ պատահած է Քեսապի մէջ… կը տեսնէք քրիստոնէական սրբատեղիներէ դուրս շպրտուած խաչեր, աղօթատեղիի վրայ սրբապղծուած Ս. Աստուածածնի պատկեր, հրկիզուած տուներ, թալանուած վաճառատուներ, եկեղեցւոյ խաչազուրկ գմբէթներ…

\n

\n

 

\n

\n

 

\n

\n

 

\n

\n

 

\n

\n

 

\n

\n

 

\n

\n

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.