Մայիսեան Յաղթանակին Նուիրուած ՀՄԸՄ-ի Տողանցք

Ահաւասիկ երկար դադարէ մը ետք, Կիրակի 29,Մայիս 2022-ի կէսօրուան ժամը 11։45-ին ՀՄԸՄ-ական քոյրերն ու եղբայրները աշխուժօրէն փութացին L’Acadie պողոտայ, որ մեկնակէտը պիտի ըլլար Մայիս 28-ի փառահեղ յաղթանակին 104-րդ տարեդարձը նշելու։
Այս տարուան աւանդական տողանցքը կազմակերպեց ՀՄԸՄ-Կամք մասնաճիւղի վարչութիւնը, որուն մասնակցեցան ՀՄԸՄ Գանատայի Շրջանային վարչութեան անդամները, Շրջ․ Սկ․ Խորհուրդի անդամները, Շրջ․ վարչութեան Մարզական Յանձախումբի անդամները ,ՀՄԸՄ-Կամք մասնաճիւղի սկաուտական եւ մարզկան խումբերը, ՀՄԸՄ-Լաւալ մասնաճիւղի սկաուտական խումբերը,ՀՄԸՄ-Կամք մասնաճիւղի փողերախումբը, ինչպէս նաեւ Յոյն սկաուտներէն փաղանգ մը։
Այս տարուան տողանցքը կը տարբերէր նախորդ տարիներէն, որովհետեւ Վարչութիւնս գեղեցիկ գաղափար մը յղանալով՝ հրաւիրած էր իր մասնաճիւղի նախկին տարիներու վարչութեան անդամները, որպէսզի միանան շարքերուն եւ միասնաբար քալեն։
ՀՄԸՄ-Կամք մասնաճիւղի փողերախումբի նուագակցութեամբ տողանցքը թափ առաւ L’Acadie պողոտայէն եւ անցնելով Charles Gill , Joseph-Casavant եւ Dudemaine փողոցները հասաւ Ս․ Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ շրջաբակը ու դիմաւորուեցաւ Գանատայի Թեմի Բարձրաշնորհ առաջնորդ Տ․ Բաբգէն Արք․ Չարեանի , Մոնթրէալի Ս․ Յակոբ Մայր եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Տ․ Սուրէն Արք․ Գաթարոյեանին,Արժ․ Տ․ Գառնիկ Աւագ Քհնյ․ Գոյունեանին եւ գաղութիս համակիրներուն կողմէ։
Փողերախումբը հնչեցուց Հայաստանի քայլերգը եւ տեղի ունեցաւ դրօշակի արարողութիւն։
Դրօշակի արարողութենէն ետք խօսք առաւ ՀՄԸՄ-Կամք մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետ՝ եղբ․ Լէոն Արապեան։ Իր խօսքին մէջ ան շնորհաւորեց բոլորը, ապա յիշեցուց թէ մեր հայրենիքը անգամ մը եւս կ՚ենթարկուի փորձութեան եւ հարկ է այս խառնաշփոթ օրերուն ըլլալ աւելի միակամ ու վճռական՝ անսասան պահելու համար մեր չքնաղ հայրենիքը, որպէսզի անոր երկնակամարին վրայ շարունակէ եռագոյնը ծածանիլ շնորհիւ իր զաւակներուն, որոնք մէկ բռունցք դարձած կրնան դէմ դնել թշնամիին։
Ապա հրաւիրեց Գանատայի Թեմի Բարեջան Առաջնորդ Տ․Բաբգէն Արք․ Չարեանը, որպէսզի տայ իր հայրական օրհնութիւնը։ Սրբազան հայրը անդրադարձաւ 1918-ի հերոսական ճակատամարտերուն եւ կարեւորեց անոնց յաղթանակը, որովհետեւ առանց այդ հերոսամարտերուն հայ ժողովուրդը պիտի չունենար այսօրուան Հայաստանը։
Առաջնորդ սրբազան հայրը պահպանիչով փակեց իր խօսքը, որմէ ետք սկսաւ կրկնեփուկներու վաճառքը՝ պատրաստուած ՀՄԸՄ-Կամք մասնաճիւղի Սկաուտական Խորհուրդին եւ կամաւորներու կողմէ։
Շնորհաւո՜ր Մայիս 28։
 
Ք․ Շողիկ Ազարիկեան
29, Մայիս ,2022
 
Լուսանկարիչ Մայք Թաշճեան

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.