Լաւալի Հայ Կեդրոնը՝ փակ

Լաւալի Հայ Կեդրոնի տնօրէնութիւնը հետեւեալ յայտարարութիւնը հրապարակած է.

Նկատի ունենալով ներկայ իրավիճակը,

Լաւալի Հայ Կեդրոնը ՓԱԿ է՝ որոշ ժամանակշրջանով։

Շնորհակալութիւն ձեր համբերութեան ու հասկացողութեան համար։

Տնօրէնութիւն

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.