Contact us

Հորիզոն-ի հետ կապ հաստատելու համար՝

Phone - (514) 332-3757
Fax - (514) 332-4870
e-mail - editor@horizonweekly.ca 
Advertising - Sylva@horizonweekly.ca 


Address:

3401 Olivar-Asselin
Montreal, Quebec
Canada H4J 1L5

 

Editor in chief - Vahakn Karakachian

Executive Manager - Sylva Ehramdjian

Secretary - Marina Der Khachadourian

 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Վարիչ Խմբագիր՝ Վահագն Գարագաշեան
Վարչական պատասխանատու՝ Սիլվա Պաշըգճեան
Քարտուղար՝ Մարինա Տէր Խաչատուրեան
Աւագ խմբագիր` Վրէժ-Արմէն Արթինեան
Անգլերէն/Ֆրանսերէն՝ Վիգէն Աբրահամեան, Թինա Սիւլահեան
Ձեւաւորում՝ Նէնսի Կիրակոսեան
Սրբագրիչ՝ Սոնիա Աճէմեան, Էլիզա Չագմագջեան
Հայաստանի թղթակից՝ Նայիրի Մկրտիչեան
Արցախի թղթակից՝ Բելլա Լալայեան
Թորոնթոյի ներկայացուցիչ՝ Ժագ Վարպետեան 

Գրական յաւելուածի խմբագիր՝ Վիգէն Աբրահամեան
Մանկապատանեկան յաւելուածի խմբագիր՝ Սոնիա Աճեմեան-Քիլէճեան

         
       Kantsasar Weekly  Diario Armenia