• Ֆրանսայի եւ Հայաստանի Վարչապետները բացումը կատարեցին Ալֆորվիլի «Գէորգ Արապեան» վարժարանին

  photo
  Նոր Յառաջ.- Յուլիս 4-ին Ալֆորվիլ քաղաքը ժողովրդական բացառիկ շարժում մը ապրեցաւ, անբացատրելի տօնական օր մը։ Ամէն կողմէ մարդկային հոսք կար դէպի Կոմիտաս փողոց։ Ներկայ էին ֆրանսական քաղաքական դասի ներկայացուցիչները՝ երեսփոխաններ՝ Ռուքէ, Շվարզէնպէրկ, Ալֆորվիլի եւ Գլամարի քաղաքապետեր՝ Գարվունաս եւ Քալթէնպախ, Խորհրդարանի նախագահ՝ Պարթոլոն, Վալ-տը-Մառնի նահանգապետ եւ շրջանի կրթութեան բաժնի տնօրէնուհի՝ Ֆլօրանս Ռուպին... իսկ հայկական կողմէն, կառավարութեան անդամներ՝ Գիւղատնտեսութեան, Կրթութեան, Սփիւռքի նախարարներ, հայաստանի դեսպան... եւ անշուշտ երկու երկիրներու [...]

  մանրամասն

 • «Հայոց Ցեղասպանութիւնը կանխամտածուած եւ լաւապէս կազմակերպուած էր». Թաներ Աքչամ

  Երեքշաբթի, 30 Յունիս 2015-ի երեկոյեան 7:30-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Կիլիկիա» թանգարանի սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ մը նուիրուած՝ Հայոց Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան պարզած ներկայ իրավիճակին եւ դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն: Կաթողիկոսութեան Տեղեկատուական բաժանմունքը, որ կազմակերպած էր դասախօսութիւնը, հրաւիրած էր Ա.Մ. Նահանգներու Գլարք համալսարանի Հայոց Ցեղասպանութեան ամպիոնի վարիչ Փրոֆ. Դոկտ. Թաներ Աքչամը ներկայացնելու օրուան նիւթը: Հանդիսութեան նախագահեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս: Ներկայ էին Միաբան Հայրեր, մտաւորականներ, ուսուցիչներ, [...]

  մանրամասն

 • Գալուստ Արխանեան (Հաճի Բէկ, Մնձուրի Առիւծ), Մահուան 110-ամեակ

  Նոյեմբերի 18-ին, 109 տարի առաջ, Երզնկայի բանտերուն մէջ աւելի քան տասը տարի ազատազուրկ եւ տաժանակիր կեանք մը քաշքշելէ ետք, տառապակոծ իր աչքերը առյաւէտ փակեց հայ ժողովուրդի առիւծասիրտ յեղափոխականներէն Գալուստ Արխանեան։Հայ ազգային-ազատագրական շարժման առաջին ծիծեռնակներէն է Գալուստ Արխանեան, որ Դերսիմի Քեռիին (Ռուբէն Շիշմանեան) հետ՝ նախակարապետը եղաւ Փոքր Հայքի հայութեան յեղափոխական պայքարի շղթայազերծումին։ Երկուքով՝ անոնք կազմեցին Երզնկայի, Ակնի եւ Դիւրիկի հայ ըմբոստ երիտասարդները համախմբող ֆեդայական խումբեր, ծառացան [...]

  մանրամասն

 • Ճշմարտութիւնը՝ «Թռչնոց բոյն»ի մասին

  Վերջին օրերուն, սխալ տեղեկութիւններ սկսած են շրջիլ, յատկապէս համացանցի ճամբով, «Թռչնոց բոյն»ին առնչուած ապագայ ծրագիրներուն մասին։ Պէյրութի cilicia tv-ն այս առնչութեամբ հարցազրոյց մը ունեցաւ «Թռչնոց բոյն»ի յանձնախումբի ատենապետուհի տիկին Սեդա Խտըշեանի հետ։ Ստորեւ հարցազրոյցը։ Հարցում. Տիկին Սեդա Խտըշեան, հակիրճ կերպով կրնաք ըսել թէ ինչո՞ւ շրջան ընող այս տեղեկութիւնները Թռչնոց Բոյնի մասին։ Պատասխան. Խորապէս կը ցաւիմ, որ նուիրական հաստատութեան մը մասին կարգ մը անպատասխանատու անձեր, հայ թէ ոչ-հայ, [...]

  մանրամասն

 • Թուրքիոյ Մէջ Հայ Երեխաները Դպրոց Պիտի Յաճախեն Առանց «Ազգային Ծածկագիր»-ի

  Գարակէօզեան նախակրթարան, Իսթանպուլ «Ակօս» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ ազգային կրթութեան նախարարի պաշտօնակատար Նապի Աւճըի նոր որոշումով, Թուրքիոյ մէջ վերցուած է երկրի, ոչ մահմետականներուն պատկանող դպրոցներուն մէջ երեխաներու արձանագրութեան համար «գաղտնի ծածկագիր»-ի սկզբունքի կիրարկումը: Այսուհետեւ ոչ մահմետական երեխաները պիտի կարենան ազգային փոքրամասնութիւններու դպրոցներ ընդունուիլ միայն տուեալ կրթական հաստատութեան տնօրէնին որոշումով: Այդ որոշումը որդեգրուած է, երբ Թուրքիոյ խորհրդարանի` Պոլիսէն ընտրուած հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլան խորհրդարանի նստաշրջանի բացումին ընթացքին հանդիպում [...]

  մանրամասն

 • Հայ Երեսփոխան Սելինա Տողան իր հարցումները ուղղեց Թուրքիոյ վարչապետին

  Agos - Եր­կար տա­րինե­րու բա­ցակա­յու­թե­նէ ետք երեք հայ պատ­գա­մաւոր­նե­րու Թուրքիոյ խորհրդա­րանի ան­դա­մակ­ցութիւ­նը որոշ հե­տաքրքրու­թիւն յա­ռաջա­ցու­ցած է զա­նազան շրջա­նակ­նե­րէ ներս։ Եթէ ոմանք ոգե­ւորուած են այս նոր զար­գա­ցու­մէն, ոմանք ալ որոշ վե­րապա­հու­թեամբ կը հե­տեւին հա­յազ­գի երես­փո­խան­նե­րուն գոր­ծունէու­թեան։ Առ այժմ նա­խագա­հի մը ընտրու­թիւնով զբա­ղած խորհրդա­րանի օրա­կար­գին հար­ցում մը ներ­կա­յացուց ՃՀՓ կու­սակցու­թեան պատ­գա­մաւոր Սե­լինա Տո­ղան։ Յե­նելով սահ­մա­նադ­րութեան 98-րդ. եւ խորհրդա­րանի ներ­քին կա­նոնագ­րութեան 96 եւ 99-րդ. յօ­դուած­նե­րուն, վար­չա­պետին դի­մեց հե­տեւեալ [...]

  մանրամասն

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » Last 

         
       Kantsasar Weekly  Diario Armenia