«Պատկեր, Պատում, Պատմութիւն»

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան
Գրական Յանձնախումբը կը կազմակերպէ

Հանդիպում՝ ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆ-ի հետ
«Պատկեր, Պատում, Պատմութիւն»
Բ. Հատորի հրատարակութեան առթիւ

Բովանդակութիւն՝
Վերլուծումներ Զապէլ Եսայեանի, Շահան Շահնուրի, Զարէհ Որբունիի եւ
Գրիգոր Պըլտեանի մասին

Հեղինակը կը ներկայացնէ՝
Ռաֆֆի Աճէմեան

Գիրքը կը ներկայացնէ՝
Մարկ Նշանեան

Տեղի կ ՚ունենայ Հինգշաբթի 20 Ապրիլի երեկոյեան ժամը 8:00-ին
Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի թիւ 3 սրահին մէջ։