Լաւալի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ փառատօն

Լաւալի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ փառատօն

Ելոյթ կ՛ունենան Արմենչիկ, Գօգօ Ասայեան, Անթիք, Ժոէլ, Համազգայինի Անի Պարախումբ…

Յունիս 23-24-25

2865 Boulevard Souvenir

Laval

www.festivalarmeniendelaval.com