Ազգային եւ Կուսակցական գործիչ Ընկ. Հրայր Մարուխեանի Նուիրուած ՅՈՒՇ-ԵՐԵԿՈՅ

Կազմակերպութեամբ՝

ՀՅԴ «Ս. Թեհլիրեան» կոմիտէութեան Թորոնթօ

ՅՈՒՇ-ԵՐԵԿՈՅ

Նուիրուած՝ Ազգային եւ Կուսակցական գործիչ՝

Ընկ. Հրայր Մարուխեանի

Կը բանախօսէ՝

Ընկ. Խաժակ Մկրտիչեան

Տեղի կ՛ունենայ Ուրբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2018, երեկոյեան ժամը 8։00-ին

Հայ երիտասարդական կեդրոնի թատերասրահէն ներս։

Մուտքը ազատ