ՀՅԴ ԳԵՄ «Արշաւիր Շիրակեան» մասնաճիւղի Պարահանդէս Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 99րդ ամեակին առթիւ

ՀՅԴ ԳԵՄ «Արշաւիր Շիրակեան» մասնաճիւղը կը կազմակերպէ Պարահանդէս

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 99րդ ամեակին առթիւ

Շաբաթ, 27 Մայիս 2017

Երեկոյեան ժամը 7։30-ին

Հայ կեդրոնէն ներս

Երեկոն կը խանդավառէ Թորոնթոյէն՝ DJ Քրիս Արապեան

Աղանդերներ ներառեալ

Մուտքի նուէր՝ $25

Հասոյթէն 5% շահը պիտի յատկացուի Արցախի Ազատամարտիկներու ֆոնտին

Հեռաձայնել Փալիկ Քէօշկերեանին 778 898-0476

Մէրի Էստեփանեանին 778 552-4650