Մեր տնտեսութիւնը պէտք է ազատուի մենաշնորհային համակարգի ճիրաններէն

 

ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՓԱՅՏԻ՞Կ ԹԷ ՃԻՊՈՏ

Նորանշանակ Վարչապետ Պր. Կարէն Կարապետեան, իր կարգին, կ՚իւրացնէ իր երկու նախորդներու հերթական յիշեցումը, թէ ՀՀ Վարչապետը իր ձեռքերուն մէջ չունի «կախարդական փայտիկ», որմով կարենայ երկրի տնտեսութեան հարցերուն արագ լուծումներ բերել։ Պարզ խօսքով, հասարակութիւնը սկիզբէն իսկ կ՚ըզգուշացուի, որ հրաշքներ պէտք չէ ակնկալել նոր կառավարութենէն, քանի որ հրաշագործներ չկան…Կայ մենաշնորհային համակարգի անելներուն մէջ բռնուած մեր երկրի տնտեսութիւնը, որուն համար պէտք եղած դարմանները, լաւագոյն պարագային, կրնան միայն դանդաղ և աստիճանական ըլլալ և պէտք է համբերել։ Այս է պատգամը, որ ցարդ կը հնչէ Պր. Վարչապետին կողմէ և սխա՛լ է այս պատգամը։
 
Կասկած չկայ, որ ամէն կառավարական դահլիճ պէտք ունի որոշ ժամանակի, որպէսզի իր առաջադրանքներու օրակարգը սկսի վերածել աշխատանքային գործընթացի և շօշափելի արդիւնքներու։ Պր. Վարչապետը ունի՛ այդ տրամաբանական լուսանցքը առանց նմանօրինակ հաստատումներ ընելու։ Եւ կարիքը չունի իր «թիկունքը ապահովելու», երբ դեռ ոչինչ դրուած է սեղանի վրայ որպէս ծրագիր և որպէս առաջադրութիւն։ Մանաւանդ որ ան ունի արդիւնաշատ գործի հաստատուած վիճակացոյց մը և վարչագէտ մարդու մեծ համբաւ։ Ըսել, որ իր կառավարութիւնը չունի «կախարդական փայտիկ», պարզապէս համազօր է ըսելու, որ ինք ևս մաս կը կազմէ ցարդ գործող կառավարման մշակոյթին և ի վիճակի չէ որևէ արմատական տարբերութիւն առաջարկելու։ Տարբերութիւ՛ն ՝ որմով իր վարչակազմը փայլի և որուն վրայ մեր ժողովուրդը դնէ իր պատմական գրաւը։
 
Ո՛չ, Պր. Վարչապետ, ձեր ժամանակը պիտի ըլլայ խիզախումի ժամանակ մը մեր երկրին համար։ Ձեր օրակարգը պիտի ըլլայ «դրական փոփոխութիւններ»ու այն մեծ օրակարգը, զոր Պր. Նախագահը հանգամանօրէն ճշտած է իր Փետրուար 12-ի յայտարարութեամբ։ Այդ մեծ շրջադարձն է, որ խոստացուած է մեր ժողովուրդին և այդ հանգրուանն է, զոր դուք պիտի նուաճէք անյապաղ և ամէն գնով։ Սահմանադրական փոփոխութիւնները այդ ընդհանրական պայմանագի՛րն է, որ նուիրագործեցին ժողովուրդի պատմական քուէով և այդ չափանիշներն են, որ հաստատուած են մեր ժողովուրդին կողմէ ձեզի և հասարակութեան համար։ Անոնք ձեր ձեռքերուն մէջ դրած են այն հուժկու օրինական ճիպոտը, որմով ձեր կառավարութիւնը մեծ սկիզբ մը պիտի դնէ մենաշնորհային համակարգի անդամահատման գործին։ Մեր տնտեսութիւնը պէտք է ազատուի այդ համակարգի ճիրաններէն որպէսզի դուք կարողանաք արդարացնել ձեր վրայ դրուած յոյսերը։ Եւ այդ բանին համար դուք ունիք հզօրագոյն այն «կախարդական փայտիկ»ը, որ մեր ժողովուրդէն ձեզի տրուած բացառիկ լիազօրութիւնն է մեր երկրի կեանքը փոխելու և մեր երկիրը առաջնորդելու դէպի լիիրաւ և արդար իրաւակարգ։ ԴՈՒՔ ԿՈՉՈՒԱԾ ԷՔ ԱՅԴ ՄԵԾ ԳՈՐԾԻՆ ՀԱՄԱՐ ԵՒ ՈՉ ԵՐԿՐԻ ՏԵՂՔԱՅԼԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ։ Այդ մարտահրաւէրն է, որուն դուք և ձեր կառավարութիւնը խիզախօրէն պիտի ընդառաջէք և ճամբայ հանէք մեր երկրի տնտեսութեան կենսական տեղաշարժը և սկսիք կասեցնել աշխատոյժի խուճապահար գաղթը։ Յաջողութիւն կը մաղթենք ձեզի և բարի ե՛րթ։
 
Կարօ Արմենեան

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.