Արեւմտեան Հայաստանի Տարածքին Կ՛ապրին Շուրջ 2 Միլիոն Իսլամացած Հայեր


Քանի մը օրէն լոյս պիտի տեսնէ Արեւմտահայոց հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն Հայկազուն Ալվրցեանի նոր գիրքը: Հեղինակը այս աշխատութեան մէջ կը նկարագրէ արեւմտահայերուն ներկայ վիճակը, վեր կ՛առնէ Թուրքիոյ մէջ իսլամացած հայերուն խնդիրները:

27 Հոկտեմբերին լրագրողներուն հետ ունեցած հանդիպումին ընթացքին Հայկազուն Ալվրցեան պատմած է իր հետազօտութիւններուն, Արեւմտեան Հայաստանի մէջ կատարած բացայայտումներուն եւ ունեցած հանդիպումներուն մասին:

Ըստ անոր՝ այսօր աւելի քան 3 միլիոն իսլամացած հայ կայ: Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին անոնց թիւը 2 միլիոնի սահմաններուն մէջ է: Անոնց մէկ մասը ծպտեալ հայեր են, որոնք մինչեւ օրս կը պահպանեն իրենց ազգային ինքնութիւնը, թէեւ՝ գաղտնի: Ոմանք ալ վերջերս սկսած են բացայայտուելու, նոյնիսկ՝ մկրտուելու:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.