Շուշիի վեթերանները կը մեկնին ճակատային գիծ


Լուսանկարիչ Գերման Աւագեանը  իր  ֆէյսպուքի  էջին վրայ լուսանկարներ հրապարակած է, ուր պատկերուած է, թէ ինչպէս Շուշիի վեթերան ազատամարտիկները կը հաւաքուին ու կը մեկնին առաջին գիծ։

 Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.