Մասնակից դառնանք Արցախի համար համագանատական նուիրահաւաքին

Արցախի համար համագանատական ազգային նուիրահաւաքը կը շարունակուի.

Մասնակից դառնանք Համազգային այս զօրաշարժին.

Ձեր նուիրատուոութիւնները կատարեցէ՛ք այցելելով՝

https://camam.akaraisin.com/ui/ArtsakhAid

կամ գրել ArtsakhAid@armenian.ca

եւ կամ հեռաձայնել  1 833 426 2867, 1 833 GAMAVOR վերտառութեամբ:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.