Հարցազրոյց գանատահայ համաճարակագէտ Կարպիս Մեշեֆեճեանի հետ

«Հորիզոն»ի հետ հարցազազրոյցի ընթացքին գանատահայ համաճարակագէտ Կարպիս Մեշեֆեճեան կը ներկայացնէ Օնթարիոյի, Քեպէգի, Լիբանանի, Սուրիոյ եւ Հայաստանի մէջ Համավարակի դէմ պայքարի իրավիճակները։ Հարցազրոյցի ընթացքին ներկայացուած համավարակի տարածման տարբեր ցուցանիշները՝ Մայիս 6-ին արձանագրուած ցուցանիշներ են։

Հարցազրոյց գանատահայ համաճարակագէտ Կարպիս Մեշեֆեճեանի հետ

Հարցազրոյց գանատահայ համաճարակագէտ Կարպիս Մեշեֆեճեանի հետ«Հորիզոն»ի հետ հարցազազրոյցի ընթացքին գանատահայ համաճարակագէտ Կարպիս Մեշեֆեճեան կը ներկայացնէ Օնթարիոյի, Քեպէգի, Լիբանանի, Սուրիոյ եւ Հայաստանի մէջ Համավարակի դէմ պայքարի իրավիճակները։ Հարցազրոյցի ընթացքին ներկայացուած համավարակի տարածման տարբեր ցուցանիշները՝ Մայիս 6-ին արձանագրուած ցուցանիշներ են։

Posted by Horizon Weekly on Monday, May 11, 2020

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.