Արժանթինի հայ համայնքի յայտարարութիւնը Սփիւռքի նախարարութեան լուծարման վերաբերեալ

Արժանթինի հայ համայնքի հաստատութիւններս (IARA) խոր մտահոգութեամբ լրատուական միջոցներէ իմացանք Սփիւռքի Նախարարութիւնը լուծարելու և անոր աշխատակիցները գործէ արձակելու Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան որոշման մասին:

Մեր նպատակը չէ հարցականի տակ առնել կառավարութեան որոշումները, սակայն այն ինչ կը վերաբերի այս որոշումին բովանդակութեան ու առնուած ձևին, չի կրնար անտարբեր ձգել մեզ:

Անցնող տասը տարիներուն, իր ամէն պարագայի քննարկելի մարդկային բոլոր բացթողումներուն, Սփիւռքի Նախարարութիւնը եղաւ հայրենիքի և Սփիւռքի փոխ-յարաբերութիւնները համակարգող միակ պաշտօնական կառոյցը, որուն շնորհիւ իրականացուեցան արուեստի, կրթութեան, մտաւորական փոխանակումներու և բազմաթիւ այլ մշակութային ու ընկերային ոլորտներու պատկանող ծրագիրներ: Ի՛նչ ալ ըլլան Սփիւռքի Նախարարութեան գործունէութեանց հանդէպ արդարացուած կամ չարդարացուած քննադատութիւնները, իտէալականը ի պահանջեալ հարկին այդ գործունէութեանց վերատեսութիւնն ու բարեփոխումն էր, և ոչ թէ կտրուկ կասեցումը:

Մեզ կը մտահոգէ նաև որոշումին առնուած ձևը երկու իմաստով: Առաջին. Սփիւռքի Նախարարութեան լուծարումին որոշումին չէ նախորդած այլընտրանքի մը մասին լուրջ քննարկում մը, ընդ որում հայրենիք-Սփիւռք կապերու համակարգումի այլ կառոյցի մը հեռանկարը կը մնայ բացարձակապէս անորոշ:

Երկրորդ. Կը կարծենք որ սխալ էր նման որոշումի մը կայացման համար բոլորովին անտեսել Սփիւռքի համայնքները, չխորհրդակցիլ հոն գործող ու անոնց ներկայացնողուցիչ հաստատութիւններուն հետ: Եթէ անկեղծ էին Թաւշեայ Յեղափոխութենէն յետոյ անոր ղեկավար դէմքերուն հրապարակային յայտարարութիւններն ու պատգամները Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնները նոր մակարդակի վրայ դնելու և հայրենադարձութեան աւելի եւս թափ տալու ուղղութեամբ, ապա և կը սպասէինք որ անոնք երևան գային նաև գործով ու Սփիւռքի հաստատութիւններու ներկայացուցիչներու նկատմամբ համապատասխան վերաբերումով:

Հրապարակային կերպով արտայայտելով մեր մտահոգութիւնը կառավարութեան այս որոշումին մասին, մենք միշտ յոյսով կը մնանք որ ի՛նչ ալ ըլլան հետագայ քայլերը, իշխանութիւնները կը մնան յանձնառու համահայկական տեսլականին և Սփիւռքի հետ յարաբերութիւնները կը դնեն ազգային-քաղաքական օրակարգին վրայ որպէս ուշադրութեան արժանի առանձին խնդիր և ոչ թէ պետական երկրորդական մակարդակի կառոյցներու պատասխանատւութիւն:

Արժանթինի Հայ Համայնք

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.