Այսօրուան Ընդդիմութիւնը միայն «նախկինները» չեն. Հայեր Մի՜Ա՜ՑԷ՜Ք

Րաֆֆի Արտհալճեան

Սիրելիք և ընկերներ,

Այսօրուայ պարտութիւն ստորագրած (capitulant), անհեռատես և արժեզրկուած Փաշինեանի քաղաքական խմբակցութեան դէմ ընդդիմութիւնը օրէ օր կը մեծնայ. Ան շերտաւորուած է և կը ներառէ մեր զինուած ուժերու գլխաւոր շտապն ու սպայակոյտը, խորհրդարանական ընդդիմութեան Ֆրակցիան, մեր Նախագահը, մեր հոգևոր հայրերը, Սփիւռքեան հիմնական հաստատութիւնները, հայ քաղաքական մտքի վերնախաւը, ՀՀ համալսարաններու դասախօսներու կարևոր մասը, Արցախահայութեան կարևոր զանգուածը և շատ մը ուրիշ շերտեր որոնց բոլորին կարելի չէ անդրադառնալ.

Այսօրուան ազգային մեր ճգնաժամին, Ընդդիմութիւնը կը նեառէ ԲՈԼՈՐ անոնք որոնց հաւաքական կամքով կարող են թարգմանել ազգային յանձնառութիւն. Բոլոր անոնք որոնց սրտերը կ՚արիւնին այս մութ ճգնաժամին և որոնց համար հաւաքական ազգային արժանապատուութեան հարցը տակաւին արժէք կը մնայ.

Այսօր 44օրեայ հայ-թրքական պատերազմի պարտութեան անմիջական պատասխանատուները պէտք է անյապաղ հեռանան քաղաքական դաշտէն,

որպէսզի մեր յաջորդ ազգային կառուցողական ընթացքն ու ապա գուցէ մեր նոր վերելքն ու զարթօնքը սկիզբ առնէ.

Այսօրուան Ընդդիմութիւնը մեր ժողովուրդի այն շերտն է, որ Ազգային Բանակը «քաղաքական ինստիտուտ» չի համարեր, ոչ ալ զայն քաղաքական գործընթացներու մէջ ներգրաւելու փորձերը ընդունելի կը գտնայ.

Այսօրուան ծաւալող Ընդդիմութիւնը օրէ օր սկսած է նաև ներառել «2018 ժողովրդային շարժման արդար պահանջատէր այն դասակարգը» որուն այլևս կարելի չէ խափել աժան հռետորութեամբ.

Այսօրուան Ընդդիմութեան անմիջական օրակարգը Հայաստանի և Արցախի անվտանգութիւնն է և յետոյ մեր երկրին խիստ կարևոր բարեփոխումները (որտեղ նախկին փտածութեան տեղ չկայ)։

Այսօրուան Ընդդիմութիւնը միայն «նախկինները» չե՜ն սիրելիներ.  Ընդդիմութիւնը այլազան է և պիտի ներառէ շատերուն որոնք իրար հետ միշտ համաձայն պիտի չ`ըլլան. Բայց ես վստահ եմ, որ պիտի նաև ներառէ ԲՈԼՈՐ անոնց, որոնք պատրաստ են կերտել մեր նահատակներու վայել հզօր հայկական պետութիւնը։

Հայեր Մի՜ Ա՜ՑԷ՜Ք.

,

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.