Խաչիկ Թէօլէօլեան եւ Սփիւռքագիտութիւնը (Գ.)

Գառնիկ Աւ․ Ք․ Գ․ Դ․- Դժուար Սահմանելին (Հայկական Դիտանկիւնէ) Ի՞նչն է, որ դժուար սահմանելի է։ Սփիւռքը։ Ինչո՞ւ։ Թէօլէօլեանի ակնարկութեամբ եւ իրողապէս՝ շատ հայեր դիւրին կը գտնեն սահմանել Սփիւռքը, քանի որ զայն կը հասկնան որպէս երեւոյթ մը, որ Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրողներու սերունդներէն կազմուած է (այս հասկացողութիւնը պիտի կազմուէր անցեալ դարու 30-ական թուականներէն, ըլլալով իբրեւ անուանում մը … Continue reading Խաչիկ Թէօլէօլեան եւ Սփիւռքագիտութիւնը (Գ.)