ՎԱԹՍՈՒՆԱՄԵԱՅ ԵՐԹԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ – ՄԻՕՐԵԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

ՎԱԹՍՈՒՆԱՄԵԱՅ ԵՐԹԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

ՄԻՕՐԵԱՅ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Նուիրուած՝

ՀՅԴ «Միհրան Փափազեան» Կոմիտէութեան

Հիմնադրութեան 60-ամեակին

Շաբաթ, 25 Մարտ 2017

Բաստրմաճեան Սրահ, Մոնթրէալ

ՕՐԱԿԱՐԳ

12:15-12:45 Արձանագրութիւն եւ Ընդունելութին

12:45-1:00 Բացման խօսք

1:05-1:30 ՀՅԴ – Ընկերվար Միջազգային Կառոյց եւ Գանատա

1:30-1:55 Հարց-պատասխան

Դասախօս՝ Ընկեր Մարիօ Նալպանտեան

Փոխնախագահ Ընկերվար Միջազգայնականի

1:55-2:05 Դադար

2:05-2:30 ՀՅԴ Մամուլի դերը, քաղաքական հասարակութիւնը եւ Հասարակական Կարծիքը

2:30-2:55 Կլոր սեղան

Մասնակիցներ՝ Ընկեր Վահագն Գարագաշեան, Խմբագիր «Հորիզոն» Շաբաթաթերթի

Ընկեր Գրիգոր Դերձակեան, Գիւղատնտեսութեան Երկրաչափ եւ Պատմաբան

Ընկեր Ռուբէն Ճանպազեան, Խմբագիր Armenian Weekly-ի

2:55-3:05 Դադար

3:05-3:55 «Վաթսունամեայ Երթը կը շարունակուի»

Երիտասարդական Քննարկում

Կլոր սեղան

Մասնակիցներ՝

Ընկերուհի Լորի Ապրաքեան, Ս. Յակոբ Ազգային Վարժարանի տնօրէնութեան անդամ

Ընկեր տոքթ. Վաղարշ Էհրամճեան, ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի նախկին Ատենապետ

Ընկեր Ռաֆֆի Տօնապետեան, Ատենապետ ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի

Համադրող՝

Ընկեր տոքթ. Վիգէն Թիւֆէնքճեան, Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ

3:55-4:15 Խորհրդաժողովի ամփոփում եւ փակման խօսք

Խորհրդաժողովին կրնան մասնակցիլ,

բոլոր անոնք որոնք հետաքրքրուած են վերոնշեալ նիւթերով։

Արձանագրուելու համար կրնաք գրել mpgomide@centrearmenien.ca հասցէին։