Archive

 • Armenian President awards brave army medic who saved multiple lives

  Armenian President awards brave army medic who saved multiple lives - ARMENPRESS - On the occasion of Army Day, President of Armenia Serzh Sargsyan awarded Senior Lieutenant Ara Mirakyan for carrying out his professional and military duties on a high level during the April War. The President awarded eld medic Senior Lt. Ara Mirakyan with the “Combat Service” Medal. Mirakyan saved numerous lives during the April War [...]

  more

 • Գանատայի Հայոց Թեմի Եկեղեցիներուն մէջ հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի ի յիշատակ Հայոց Բանակի նահատակ զինուորներուն

  Յունուար 28-ը հայոց Բանակի Կազմաւորման 25-րդ Տարեդարձն է։ Այս առթիւ, Գանատայի Հայոց Թեմի եկեղեցիներէն ներս տեղի պիտի ունենայ յատուկ հոգեհանգստեան պաշտօն եւ քարոզներու ընթացքին անդրադարձ՝ յիշելու համար մեր նահատակ զինուորները եւ հերոսական բանակը, որ երաշխիքն է մեր Հայրենիքի ապահով գոյատեւման։ Այս առթիւ Գանատայի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեան ըսաւ. «Կ’աղօթենք, որ Աստուած Իր լոյս խորաններուն մէջ հանգչեցնէ նահատակ զինուորներու հոգիները։ Իր հովանիին ներքեւ պահպանէ հայ զինուորը եւ [...]

  more

 • Armenians in Australia stage protest against Lapshin’s extradition to Azerbaijan

  Armenians in Australia stage protest against Lapshin’s extradition to Azerbaijan - CANBERRA: The Armenian National Committee of Australia has condemned the government of Belarus for accepting to extradite a blogger to Azerbaijan for persecution, and the Armenian Youth Federation of Australia along with the Armenian Students Association will protest this act against freedom of speech in Canberra on Friday.Azerbaijan is recognised by Reporters Without Borders and Human Rights Watch as one [...]

  more

 • Actor Mike Connors (Krikor Ohanian), star of Mannix, dead at 91

  Actor Mike Connors (Krikor Ohanian), star of Mannix, dead at 91 - Mike Connors, who played a hard-hitting private eye on the long-running TV series Mannix, has died. He was 91. His son-in-law, Mike Condon, says the actor died Thursday afternoon at a Los Angeles hospital from recently-diagnosed leukemia. Mannix debuted on CBS in 1967 and ran for eight years. Viewers were intrigued by the smartly dressed, well-spoken Los Angeles detective [...]

  more

 • Armenia to Launch Direct Flights to Canada, Singapore

    YEREVAN (PanArmenian.net)—Armenia will launch direct flights to Canada and Singapore as the government approved the signing of corresponding documents on Thursday, January 26. Introducing the proposal to the government was Chief of the General Department of Civil Aviation Sergey Avetisyan, who said a legal basis for the implementation of the decisions must now be provided. According to Avetisyan, relations between Armenia and Canada or Singapore in the [...]

  more

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »  Last

         
       Kantsasar Weekly  Diario Armenia